Algemene voorwaarden

Om de massage en/of behandeling die jij wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Ontspannen Jij een aantal algemene voorwaarden.

Als je een afspraak maakt, of een samenwerking aangaat, bij/met Ontspannen Jij heb je deze voorwaarden gelezen en ga je met de voorwaarden akkoord.

 

 • Ontspannen Jij werkt met gediplomeerde behandelaars/masseurs, je hebt altijd inzage in diploma’s en certificaten.
 • Hygiëne staat bij ons in een hoog vaandel, wij verwachten dat van de klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email, adres en telefoonnummer gevraagd. Dit zodat wij een gedegen administratie kunnen voeren.
 • Ben je verhinderd, dan verzoeken wij je dit graag 24 uur van te voren door te geven anders zijn wij genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen, annulering dezelfde dag moeten wij je voor 100% in rekening brengen, dit vervalt als je op een nieuwe afspraak verschijnt.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Ontspannen Jij door te geven.
 • Alle informatie die je tijdens het intakegesprek, de massage en/of behandeling met Ontspannen Jij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij Ontspannen Jij wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kunnen onze behandelaars afzien van een massage/behandeling en wordt je door verwezen naar de huisarts of specialist.
 • Bij koorts en griep wordt een massage afgeraden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 • Betaling verloopt voor particulieren klanten contant, via pinbetaling of vooraf bij reservering.
 • Zakelijke klanten ontvangen na de behandeling een factuur per e-mail. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
 • Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 • De geldigheid van strippenkaarten vervalt na resp. 3, 6 of 12 maanden.
 • Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 • Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Het reproduceren van strippenkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Ontspannen Jij.
 • Ontspannen Jij is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de diensten die Ontspannen Jij aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Ontspannen Jij niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
WhatsApp chat